geodetické práce od Geodézia Drozda z Košíc

Naša firma posobí na trhu od r. 2001 v rámci celého Slovenska.

Od svojho vzniku sa zaoberala poskytovaním služieb pre projekčné kancelárie, developerské a stavebné spoločnosti, mestské úrady a i., ako i pre spokojných zákazníkov v oblasti katastra nehnuteľností.

Prvotriedne geodetické práce ako cesta k vysnívanej nehnuteľnosti

Pri plánovaní nového domu či obchodných priestorov sú geodetické práce základom, od ktorého sa odvíja celý priebeh ďalšej výstavby. Dôležitý je najmä v tomto procese skúsený geodet a prvotriedne geometrické plány vytvorené skúsenou firmou, poskytujúcou komplexné služby. Ušetríte tak čas i peniaze.

Geodetické práce ako komplex činností

Výber vhodnej firmy na geodetické práce je prvým krokom na ceste k nehnuteľnosti podľa vašich predstáv. Poskytovanie služieb pre projekčné kancelárie, developerské a stavebné spoločnosti, ale i samosprávy, mestské úrady aj individuálnych klientov v oblasti katastra nehnuteľností má prebiehať na najvyššej možnej úrovni. Zvyčajné geodetické práce pozostávajú z niekoľkých na seba nadväzujúcich činností, ktoré realizujú skúsení geodeti. Medzi prvotné úkony štandardne patrí vytýčenie pozemku, zameranie stavieb, vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov pre projektové podklady, ako i základných máp závodov. K ďalším patria aj vytyčovacie práce v stavebníctve, porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych stavieb a i vyhotovenie dokumentácie či technologická nivelácia. Geodetické práce v oblasti inžinierskej geodézie taktiež zahŕňajú aj presné polohové a výškové pozorovanie deformácií a pohybov objektov. Spoľahlivá firma ponúka aj kontrolné merania. Samozrejmé je vyhotovenie geometrického plánu. Skúsený geodet z Košíc Drozda Vám rád v tomto smere pomôže.

Geometrické plány

Čo sú vlastne geometrické plány a načo ich budete potrebovať? Asi najjednoduchšia a najlepšia definícia znie, že geometrické plány predstavujú grafické znázornenie zmenených parciel do katastrálnych máp. Musia ich autorizačne overiť geodeti, a zároveň aj úradník katastrálneho odboru príslušného okresného úradu. Tak máte doklad, že vaše geometrické plány sú použiteľné na ďalšie úkony. Geometrické plány sú technickými pokladmi pre zmenu v katastri. Dôležité upozornenie – nezabudnite geometrické plány zapísať do katastra nehnuteľnosti (zápis zvyčajne trvá 60 dní). Tak môže príslušný kataster oficiálne vykonať zmeny v katastrálnej mape. Geometrické plány môžu byť vyhotovené pre rôzne účely ako majetkoprávne usporiadanie, oddelenie a rozdelenie pozemkov, na vyňatie z PPF a LPF, kolaudáciu, zameranie rozostavanej stavby či na zriadenie vecného bremena.

geodetické práce a geodetické plány od Geodézia Drozda z mesta Košice

Geodeti – ako si ich vybrať?

Geodetické práce majú realizovať skúsení a autorizovaní geodeti, ale ako ich nájsť? Prvým krokom je surfovanie na internete a odporúčania i recenzie známych. Vždy si ale vyhľadajte čo najviac informácií o danej firme. Nápomocný je prehľadný oficiálny web spoločnosti, na ktorom venujte pozornosť trom veciam – portfólio geodetických prác, certifikáty a osvedčenia aj cenník. Odporúča sa nechať si vypracovať cenovú ponuku na mieru, v ktorej si všímajte každú položku. Čomu nerozumiete, to si nechajte vysvetliť. Poraďte sa s geodetmi, oni vám už budú vedieť pomôcť a odporučiť najlepšie riešenie. Zároveň sú vynikajúcim zdrojom informácií, ktoré sa vám neskôr určite zídu pri ďalších prácach na výstavbe vašej nehnuteľnosti. Certifikovaní a skúsení geodeti sú garanciou odborného poradenstva, ktoré je na nezaplatenie. Okrem kvalitných služieb a prvotriednych rád však získate ešte jeden vítaný bonus – žiadna zbytočná strata času a stresové situácie, ale plynulý priebeh výstavby so všetkými potrebnými náležitosťami a dokumentáciou.

Zaujali sme Vás? Máte záujem o nacenenie? Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.